Pravila uporabe spletnega mesta

Spletno mesto je zaradi tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na spletnem naslovu https://www.mdmcommerce.si/ (v nadaljevanju: spletno mesto).

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel v nadaljevanju opisane pogoje in da se z njimi strinja.

Upravljanje spletnega mesta
Upravljavec tega spletnega mesta je družba MDM COMMERCE d.o.o.

Pravice intelektualne lastnine>
Lastnik spletnega mesta in imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključena v spletno mesto, je družba MDM COMMERCE d.o.o. Dokumenti, objavljeni na spletnem mestu, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer ne smejo biti kršene pravice intelektualne lastnine. Avtorji vsebine ne odgovarjajo za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli drugačna uporaba vsebin s spletnega mesta (vključno z, a ne omejeno na prepisovanje, razmnoževanje ali razširjanje) ni dovoljena.

Omejitev odgovornosti
Vse informacije in gradiva na spletnem mestu so informativne narave. Upravljavec se bo trudil, da bo spletno mesto optimalno delovalo ter da bodo informacije na spletnem mestu pravilne in podatki ažurni, vendar upravljavec tega spletnega mesta, ali druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah spletnega mesta, ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno delovanje ali uporabo spletnega mesta ter ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe (vključno z, a ne omejeno na napačno tolmačenje) ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost.
MDM COMMERCE d.o.o. lahko kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila spremeni spletno mesto in/ali njegovo vsebino. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene, če ni drugače navedeno. Pri tem ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Omejitev uporabe informacij in gradiv
Spletno mesto lahko vsebuje povezave na spletne strani tretjih oseb. MDM COMMERCE d.o.o. ne odgovarja za obliko, vsebino in ažurnost spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom, saj nima nadzora nad vsebino in delovanjem teh strani. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost družbe MDM COMMERCE d.o.o. za vse primere izključena. Druge spletne strani, na katere se povezuje spletno mesto, lahko vsebujejo drugačne pravilnike o zasebnosti. Zaradi zaščite vaše zasebnosti priporočamo, da si predhodno ogledate politike zasebnosti in pravna obvestila na drugih spletnih mestih, do katerih dostopate prek spletnega mesta.